Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2014-2015 г. 06.08.2014 Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Лясковец за стопанската 2014-2015 г.

Заповед № РД-14-116 / 04.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново