Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост 24.07.2014 Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015 година, на имоти частна общинска собственост №299002 и №299003.

Заповед № 1142 / 23.07.2014 г.