Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение от Иванка Николаева Стоянова 11.07.2014 Обява за инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX2319, кв. 4, гр. Лясковец.

Обява за инвестиционно предложение от Иванка Николаева Стоянова