Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост 26.06.2014 Заповед №960 / 24.06.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

Заповед №960 / 24.06.2014 г.