Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на обществено обсъждане 20.06.2014 На основание чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е изготвен Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Лясковец. Уведомяваме Ви, че на основание чл. 22, ал. 3 от ЗУО Проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Лясковец в раздел „Обяви” от 29 май 2014 година. На 1 юли 2014 год. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе обществено обсъждане на наредбата в Заседателната зала на Община Лясковец – етаж 1, в сградата на Общината. Поканват се гражданите и представители на органи и неправителствени организации да се включат в общественото обсъждане.