Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение от Пламена Кръстева Янева 20.06.2014 Обява за инвестиционно предложение за изменение на улично-регулационните граници по имотните, установяване на свързано застрояване между два урегулирани поземлени имота и конкретизиране на предназначението на УПИ IX 426, 427 в кв. 35 по плана за регулация на с. Мерданя, община Лясковец - за „къща за гости" при максимално използване на съществуващата застройка в имотите и нейното разширение със съответните обществено-обслужващи обекти и второстепенни постройки на допълващото застрояване.

Обява за инвестиционно предложение от Пламена Кръстева Янева