Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Лясковец 29.05.2014 На основание с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Лясковец, се приемат предложения и становища относно Проекта на „Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Лясковец”.

Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Лясковец