Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за временна организация на движението при провеждане на "Национален събор на овцевъдите в България” в периода 03 - 06.05.2014 г. 24.04.2014

ЗАПОВЕД № 574 / 23.04.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България” в района на Петропавловския манастир в периода 03.05.2014 г. - 06.05.2014 г.,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се въведе временна организация на движението при провеждане на „Национален събор на овцевъдите в България”, чрез затваряне за движение на пътни превозни средства следния участък: улицата от стадион „Юнак” – гр. Лясковец до манастир „Св. Св. Петър и Павел”. 2. Срок на действие на временната организация на движение: от 10.00 ч. на 03 май 2014 г. (събота) до 18.00 ч. на 06 май 2014 г. (вторник). 3. Органите на ОД МВР – гр. Велико Търново да окажат пълно съдействие при осигуряване и спазване на временната организация на движение. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Георги Петров – Заместник - кмет на Община Лясковец. За създадената временна организация на движението да се уведоми обществеността чрез местното кабелно радио, официалната интернет страница на Община Лясковец и Информационното табло в общината. Заповедта да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец