Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец 10.04.2014 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Лясковец - Център за информация и услуги на граждани - гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец